Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Północno-Zachodniej częśći miasta Konstancin-Jeziorna - Etap 5
w dnach od 19.12.2017r. do 17.01.2018r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa Północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego
w dnach od 19.09.2017r. do 10.10.2017r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna)
w dnach od 10.01.2017r. do 31.01.2017r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1
w dniach od 15.12.2016r. do 12.01.2017r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna
w dniach od 3.10.2016 r. do 24.10.2016 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego
w dniach od 2 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r.