Koncepcja MPZP centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej
MPZP dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58 , 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna
w dniach od 31.05.2021 r. do 21.06.2021 r.
MPZP gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12
w dniach od 06.04.2021 r. do 27.04.2021 r.
MPZP obszaru Skolimowa północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 2
w dniach od 16.02.2021 r. do 10.03.2021 r.
MPZP dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna
w dniach od 25.01.2021 r. do 15.02.2020 r.
MPZP obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4
w dniach od 26.01.2021 r. do 16.02.2021 r.
MPZP terenu Kawęczyna Zachodniego — etap 2
w dniach od 21.12.2020 r. do 18.01.2020 r.
MPZP dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna
w dniach od 07.12.2020 r. do 28.12.2020 r.
Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej częsci miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap 2
w dniach od 05.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
MPZP dla obszaru północno-zachodniej częsci miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2
w dniach od 28.09.2020 r. do 19.10.2020 r.
MPZP dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23
w dniach od 28.07.2020 r. do 18.08.2020 r.
Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej częsci miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap 1 i 2
w dniach od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
MPZP obsaru Skolimowa Północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 1
w dniach od 14.07.2020 r. do 04.08.2020 r.
MPZP dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie
w dniach od 14.07.2020 r. do 04.08.2020 r.
MPZP terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna - etap 1
w dniach od 14.07.2020 r. do 04.08.2020 r.
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej częsci terenu wsi Bielawa
w dniach od 13.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4
w dniach od 23.03.2020 r. do 30.04.2020 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1
w dniach od 04.02.2020 r. do 25.02.2020 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2
w dniach od 16.07.2019 r. do 05.08.2019 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła
w dniach od 11.03.2019 r. do 01.04.2019 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa Północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego
w dniach od 19.09.2017 r. do 10.10.2017 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna
w dniach od 3.10.2016 r. do 24.10.2016 r.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego
w dniach od 2 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r.