Tytuł planu: MPZP obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2, w dniach od 16.07.2019r. do 05.08.2019r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.