Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa, w dniach od 01.02.2022 r. do 22.02.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 17 lutego 2022 r. na godzinię 16:30. Na Salę Posiedzeń zostanie wpuszczone pierwsze 25 osób. Zachęcamy do udziału zdalnego w dyskusji. W tym celu należy wypełnic formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie //gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/