Tytuł planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła, w dniach od 11 marca 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.

↓ Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła. ↓

↓ Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła. ↓