Tytuł planu: MPZP obszaru Północno-Zachodniej częśći miasta Konstancin-Jeziorna - Etap 5.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Północno-Zachodniej częśći miasta Konstancin-Jeziorna - Etap 5 w dnach od 19.12.2017r. do 17.01.2018r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.