Tytuł planu: MPZP obszaru Północno-Zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Północno-Zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna ma miejsce w dniach od 3 października 2016 r. do 24 października 2016 r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.