Tytuł planu: MPZP dla działki o nr ew. 10/51 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 10/51 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.10.2022 r. do 15.11.2022 r. Uwagi do projektu planu można składać do 29.11.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 8 listopada 2022 r. na godzinię 13:00 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.