Tytuł planu: MPZP Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych - etap 3

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.05.2022 r. do 23.05.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 12 maja 2022 r. na godzinię 16:30 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.