Tytuł planu: MPZP obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1, w dniach od 04.02.2020r. do 25.02.2020. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.