Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie, w dniach od 06.04.2021r. do 27.04.2021. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.

↓ Obowiązujący plan miejscowy ↓                          ↓ Projekt zmiany planu miejscowego ↓