Tytuł planu: MPZP dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid. 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid. 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.07.2022 r. do 05.08.2022 r. Uwagi do projektu planu można składać do 19.08.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 22 lipca 2022 r. na godzinię 16:30 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.