Tytuł planu: Koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej częsci miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap 1 i 2

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej częsci miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap 1 i 2, w dniach od 03.08.2020r. do 31.08.2020. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.