Tytuł planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Wyłozenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie, w dniach od 14.07.2020r. do 04.08.2020. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.