Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Skolimowa północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 2

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Skolimowa północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 2, w dniach od 16.02.2021r. do 10.03.2021. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.