Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancin-Jeziorna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 6/3 z obrębu 03-23 w Konstancin-Jeziorna, w dniach od 28.07.2020r. do 18.08.2020. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.