Tytuł planu: MPZP dla dziatki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13.06.2022 r. do 04.07.2022 r. Uwagi do projektu planu można składać do 18.07.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 23 czerwca 2022 r. na godzinię 10:00 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.