Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej częsci miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej częsci miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2, w dniach od 28.09.2020r. do 19.10.2020. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.