Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa Wschodniego.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa Wschodniego, w dniach od 14.12.2021 r. do 04.01.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
W związku z omyłką pisarską w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu, termin wyłożenia do publicznego wglądu został wydłużony do dnia 18 stycznia 2022 r., natomiast termin na składanie uwag został ustalony na - do dnia 1 lutego 2022 r.