Tytuł planu: MPZP obszaru Skolimowa Północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa Północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego w dnach od 19.09.2017r. do 10.10.2017r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.