Tytuł planu: MPZP północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19.12.2022 r. do 09.01.2023 r. Uwagi do projektu planu można składać do 24.01.2023 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 4 stycznia 2023 r. na godzinię 12:00 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.