Tytuł planu: MPZP Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 3

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 3, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.07.2022 r. do 05.08.2022 r. Uwagi do projektu planu można składać do 19.08.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 22 lipca 2022 r. na godzinię 16:30 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.