Tytuł planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obsaru Skolimowa Północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 1.

Wyłozenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsaru Skolimowa Północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 1 , w dniach od 14.07.2020r. do 04.08.2020. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.