Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych - etap 3.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych - etap 3, w dniach od 25.01.2022 r. do 15.02.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 27 stycznia 2022 r. na godzinię 16:30. Na Salę Posiedzeń zostanie wpuszczone pierwsze 25 osób. Zachęcamy do udziału zdalnego w dyskusji. W tym celu należy wypełnic formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie //gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/