Tytuł planu: MPZP dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.10.2022 r. do 15.11.2022 r. Uwagi do projektu planu można składać do 29.11.2022 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 8 listopada 2022 r. na godzinię 16:00 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.