Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58 , 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58 , 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna, w dniach od 31.05.2021r. do 21.06.2021. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.