Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/54 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/54 z obrębu 02-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie, w dniach od 07.12.2021r. do 28.12.2021. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.