Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego — etap 2

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego — etap 2, w dniach od 21.12.2020r. do 18.01.2021. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.