Tytuł planu: MPZP obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4, w dniach od 23.03.2020r. do 30.04.2020. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.