Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna — etap 4

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna — etap 4, w dniach od 26.01.2021r. do 16.02.2021. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.