Tytuł planu: MPZP terenu Kawęczyna Zachodniego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego ma miejsce w dniach od 2 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.