Tytuł planu: Koncepcja projektu MPZP centralnej częsci terenu wsi Bielawa.

Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa, w dniach od 13.07.2020r. do 27.07.2020. Koncepcja projektu MPZP dostępna jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.