Tytuł planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie, w dniach od 16.11.2021r. do 07.12.2021. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.