Tytuł planu: MPZP obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 4

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16.12.2022 r. do 13.01.2023 r. Uwagi do projektu planu można składać do 27.01.2023 r. Projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.
Dyskusja publiczna została zaplanowana na 10 stycznia 2023 r. na godzinię 16:30 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu przy ul. Piaseczyńskiej 77.