UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU MIASTA KONSTANCIN-JEZIORNA

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów aneksów do Uproszczeonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r., znajdujących się w obrębach ewidencyjnych położonych w mieście Konstancin-Jeziorna.
Wyłożenie potrwa od dnia 1 marca 2023 r. do 29 kwietnia 2023 r. W terminie 30 dni od daty wyłożenia, właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.