Tytuł planu: MPZP terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin – Jeziorna - etap 2, w dniach od 11.06.2019r. do 01.07.2019r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.