Tytuł planu: MPZP obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3, w dnach od 09.04.2019r. do 30.04.2019r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.