Tytuł planu: MPZP osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej (m. Konstancin-Jeziorna) w dnach od 10.01.2017r. do 31.01.2017r. Wyłożony projekt MPZP dostępny jest również na stronach BIP Konstancin-Jeziorna: TUTAJ.