BUDOWA GAZOCIĄGU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI, DLA ZASILENIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI SIEKIERKI W WARSZAWIE

Trwają prace nad ustaleniem przebiegu projektowanego gazociągu, który ma przebiegać od miejscowości Gassy do EC Siekierki przez teren gminy Konstancin-Jeziorna oraz m.st. Warszawy.
Długość całkowita gazociągu wyniesie ok. 17 km, a po jego wybudowaniu zostanie ustalona strefa kontrolowana o szerokości 12 m (po 6 m od jego osi).
Szczegóły dostępne są na stronie Inwestora. (link otwiera się w nowym oknie). Dodatkowo Inwestor udostępnił adres mailowy gazociag@termika.pgnig.pl, na który można kierować pytania dotyczące tej inwestycji. Urząd nie posiada informacji na temat inwestycji.