Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna