Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 15/15 z obrębu ewid. 0010 Kawęczynek-Borowina