Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA NR 562/VIII/44/2022 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 7 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid, 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna