Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 95 z obrębu 03-02 w Konstancinie-Jeziornie