Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Świetlicowej