Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa – etap 1