Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

MPZP dla części działki o nr ewid. 10/54 z obrębu ewid. 02-02 w Konstancinie-Jeziornie