Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie