Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki o nr ew. 6/3 z obrebu 03-23