Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Skolimowa północnego - rejon. ul. Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 1