Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrębu geodezyjnego 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna - etap 1