Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 położonej w Konstancinie-Jeziornie