Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzialki o nr ew. 121 z obrebu 03-13